Obszary działalności

 • prawo cywilne w szczególności prawo umów, zobowiązań, spadkowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo spółek
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo energetyczne
 • prawo karne
 • postępowanie rejestrowe

Specjalizacje

 • obsłudze jednostek samorządu terytorialnego
 • kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • sprawach z zakresu gospodarki komunalnej, samorządu terytorialnego
 • postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • windykacji należności
 • dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na osobie i mieniu
 • dochodzeniu odszkodowania za mienie utracone na skutek aktów nacjonalizacyjnych
 • dochodzeniu odszkodowania z tytułu usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej (energetycznej, wodociągowej, gazowej) na cudzym gruncie
 • tworzeniu spółek prawa handlowego oraz procesach ich transformacji
 • międzynarodowego obrotu gospodarczego
 • sprawach karnych, w szczególności w sprawach powiązanych z obrotem gospodarczym.
Przewiń do góry