Obszary działalności

 • prawo cywilne w szczególności prawo zobowiązań, spadkowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo spółek
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo energetyczne
 • prawo karne

Specjalizacje

W ramach powyższych obszarów kancelaria wypracowała specjalizacje w:

 • obsłudze jednostek samorządu terytorialnego;
 • kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców;
 • sprawach z zakresu gospodarki komunalnej, samorządu terytorialnego;
 • postępowaniach o udzielenie zamówień publicznyc;h
 • windykacji należności;
 • dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na osobie i mieniu;
 • dochodzeniu odszkodowania za mienie utracone na skutek aktów nacjonalizacyjnych;
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzeniu odszkodowania z tytułu usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej (energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej) na cudzym gruncie;
 • tworzeniu spółek prawa handlowego oraz procesach ich transformacji;
 • sprawach z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego;
 • sprawach karnych, w szczególności w sprawach powiązanych z obrotem gospodarczym.
Przewiń do góry